การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้แรงงานไทย กรณีศึกษา: โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดและยืดเหยียดกับการพัฒนาความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อของพนักงาน บริษัท แกรนด์สปอร์ต จำกัด

Publish Year International Trademark 1
2010 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, exนางสาวสุชาดา นิมากร, "อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย", นายเจริญ กระบวนรัตน์ และ นางสาวสุชาดา นิมากร, 2010