สมการไดโอแฟนไทน์และพหุนามเลขชี้กำลัง

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Some connections between a generalized tribonacci triangle and a generalized Fibonacci sequence", The Fibonacci Quarterly, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 44-50
Publish Year International Conference 2
2012 inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, "The Tribonacci p-Numbers and the Tribonacci p-Triangle", Third Palestinian Conference on Modern Trends in Mathematics and Physics, PCMTMP-III, 16 - 18 กรกฎาคม 2012, Hebron, Palestine.
2012 inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, "Matrix of the generalized tribonacci p-numbers and applications", International Conference in Number Theory and Applications 2012 (ICNA 2012), 25 ตุลาคม 2012, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย