พืชผักสมุนไพรและผลไม้ไทยต่อการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

Publish Year International Journal 2
2011 inดร.ดาลัด ศิริวัน, exHirotoshi TAMURA, exTakayuki Naruse, "?-methylene-?-lactone skeleton of sesquiterpenesfromyacon (Smallanthussonchifolius) leaves on caspase-dependentapoptosis and NF-?B inhibition in humancercival cancer cells", Fitoterapia, ปีที่ 82, ฉบับที่ 7, ตุลาคม 2011, หน้า 1093-1101
2011 inดร.ดาลัด ศิริวัน, "Chemopreventive Activity of Sesquiterpene Lactones (SLs) from Yacon against TPA-induced Raji Cells Deformation", Pakistan Journal of Biological Sciences, ปีที่ 14, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 605-609
Publish Year National Journal 2
2015 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "ผักพื้นบ้านใกล้ตัวที่ช่วยลดโอกาสเกิดโรคมะเร็ง", เกษตรก้าวหน้า, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 39-43
2009 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inดร.ดาลัด ศิริวัน, "การทดสอบฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดน้ำพริกและผักแนมโดยวิธีทดสอบเอมส์", วารสารอาหาร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 73-85
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, exKazuhiko Nakahara, "Reactive oxygen species scavenging effect of culinary Asian herbs", 5th International Conference on Polyphenols and Health (ICPH 2011) , 17 - 20 ตุลาคม 2011, barcelona ราชอาณาจักรสเปน
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ดาลัด ศิริวัน, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "คุณสมบัติในการต้านการก่อกลายพันธุ์และต้านอนุมูลอิสระ ในผลไม้ส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 7, 7 - 9 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย