ผลของอุณหภูมิน้ำเดือดต่อฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระและกลิ่น ของสารสกัดจากสมุนไพร

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร: น้ำสต๊อกผัก-การสกัดโมเลกุลจากพืช", วารสารอาหาร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2015
Publish Year International Conference 1
2012 inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, "Temperature effects on volatile compounds of lemongrass (Cymbopogon citratus(DC.) Stapf)", The 7th Taiwan-Thailand Bilateral Conference, 18 - 19 ตุลาคม 2012, ไต้หวัน
Publish Year National Conference 1
2015 inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, "ผลของความร้อนต่อชนิดและปริมาณสารระเหยให้กลิ่นในใบมะกรูด", การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย