การออกแบบเครื่องปิ้ง และ จิ้มน้ำจิ้มลูกชิ้นแบบต่อเนื่อง