การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของเครื่องเทศและสมุนไพรที่มีต่อความคงตัวของผลิตภัณฑ์อาหาร

Publish Year International Journal 4
2007 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exMaisuthisakul, P, exGordon, MH, exSuttajit, M, "Enhancing the oxidative stability of rice crackers by addition of the ethanolic extract of phytochemicals from Cratoxylum formosum Dyer", ASIA PACIFIC JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION, ปีที่ 16, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2007, หน้า 37-42
2007 exMaisuthisakul, P., exSuttajit, M, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Assessment of phenolic content and free radical-scavenging capacity of some Thai indigenous plants", Food Chemistry , ปีที่ 100, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 1409-1418
2007 exMaisuthisakul, P., inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exGordon, M.H., "Characterization of the phytochemicals and antioxidant properties of extracts from Teaw (Cratoxylum formosum Dyer)", Food Chemistry , ปีที่ 100, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 1620-1629
2006 exMaisuthisakul P., inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exGordon M.H., "Antioxidant properties of teaw (Cratoxylum formosum Dyer) extract in soybean oil and emulsions", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 54, ฉบับที่ 7, เมษายน 2006, หน้า 2719-2725
Publish Year National Journal 1
2004 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการเตรียมตัวอย่างและเวลาการสกัดต่อผลผลิตและกิจกรรมของแอนติออกซิแดนท์จากใบกระโดนบก", Kasetsart Journal (Nat. Sci), ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน 2004, หน้า 0-0
Publish Year International Conference 1
2006 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant activity of ethanolic extract from Careya sphaerica Roxb. leaf", IFT Annual Meeting and Food Expo, 24 - 28 มิถุนายน 2006, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2004 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Antioxidant Activity Methods of Thai Indigenous Vegetable Leaf Extracts", Proceedings of the 6th Agro-Industrial Conferences, 28 - 29 พฤษภาคม 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย