การผลิตเอนไซม์ย่อยลิกนินจากเห็ดกระด้าง Lentinus polychrous และการประยุกต์ใช้เอนไซม์เพื่อกำจัดสีย้อมสังเคราะห์