การเกิดสีแดงอมม่วงระหว่างการแปรรูปลอนตาลกระป๋อง

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์, exYuporn Tatidin, exApinya Misayan, "Violet-red discolouration of canned Palmyra palm during processing", Journal of food science and technology, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 631-639