การปรับปรุงการจัดการคัดแยกจัดเก็บผลไม้พวก Climacteric ด้วยระบบฐานกฏ กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์มะละกอสุกสำหรับผู้ค้าส่ง