โครงการศึกษาวิจัยและออกแบบระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ด้วยเตาก๊าซซิไฟเออร์ (Gasifier) ในกระบวนการอบเม็ดปุ๋ย