ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงเฉพาะของบริษัทและบรรษัทภิบาล

Publish Year National Conference 2
2012 exProf.David Hillier, exAssoc.Prof.Pornanong Budsaratragoon, inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Does corporate governance provide more transparency in emerging markets?", Capital Market Research Forum 7/2555, 26 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exAssoc.Prof.Pornanong Budsaratragoon, exProf.David Hillier, inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Corporate Governance, Corporate Insider Trading and Idiosyncratic Risk: USEvidence", Capital Market Research Forum 7/2555, 26 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย