การโคลนและลักษณะสมบัติของ cDNA กำหนดการสร้าง solute carrier family 11 member 1 (SLC11A1) ของเป็ด

Publish Year National Conference 1
2014 exวรวรรณ มสาริญานนท์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "การโคลน ศึกษาคุณลักษณะ ตรวจตำแหน่งสนิป และวิเคราะห์การแสดงออกของยีน SLC11A1 ของเป็ด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 5 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย