งานวิจัยพัฒนาการวิเคราะห์และจำลองแรงลมที่กระทำต่อโครงสร้างโดยใช้คอมพิวเตอร์

Publish Year National Conference 1
2013 exรัชชุพรรณ คาพวง, inดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การตอบสนองของอาคารสูงภายใต้แรงลมด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย