การพัฒนาวัคซีนเชื้อเป็นไรสไข้หวัดนกที่ไม่มีส่วนปลายของยีน NS1 โดยใช้หนูเป็ยแบบจำลอง(ภค 2555-36)

Publish Year International Journal 3
2017 exChallika Kaewborisuth, exBryan Kaplan, exMark Zanin, exDavid Finkelstein, exRichard J Webby, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "G45R on nonstructural protein 1 of influenza A virus contributes to virulence by increasing the expression of proinflammatory cytokines in mice", Archives of Virology , ปีที่ 162, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 45-55
2016 exKaewborisuth, C., exZanin, M., exHรคcker, H., exWebby, R.J., inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "G45R mutation in the nonstructural protein 1 of A/Puerto Rico/8/1934 (H1N1) enhances viral replication independent of dsRNA-binding activity and type i interferon biology", Virology Journal, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2016
2015 exChallika Kaewborisuth, exNattarat Tungtumniyom, exNantawan Phecharat, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "NS gene of influenza virus A/swine/IA/15/30 increases the replication rate of A/Puerto Rico/8/34 in MDCK and Vero cells", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2015, หน้า 609-617
Publish Year International Conference 1
2013 exChallika Kaewborisuth, exNantawan Phecharat, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "The RNA binding domain of NS1 protein of A/swine/IA/15/1930 virus enhances replication rate and polymerase activity of A/PR/8/1934", International Conference on Veterinary Science 2013 FAO Joint Symposium, 16 - 18 มกราคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2015 exนางสาวฌัลลิกา แก้วบริสุทธิ์, exฺBryan Kaplan, exRichard J Webby, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Single Amino Acid Mutation, G45R, on RNA Binding Domain of NS1 Protein Enhances Influenza A Virus Replication and Virulence", การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกการญจนาภิเษก ครั้งที่ 16, 11 - 13 มิถุนายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exนางสาวศินรัตน์ แสงวิเชียร, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อรีคอมบิแนนท์นิวคลีโอโปรตีนของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 4 - 5 ตุลาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย