การจัดการเชื้อพันธุกรรมวงศ์แตง: การศึกษาความสัมพันธ์ของแตงกวาโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRanee Saisalee, exJanuluk Khanobdee, "Genetic diversity in cucumber (Cucumis sativus L.): an evaluation of a Thai germplasm", Plant and Animal Genome 2012, 13 - 18 มกราคม 2012, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2012 exราณี สายสาลี, exจานุลักษณ์ ขนบดี, inดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความหลากหลายของเชื้อพันธุกรรมแตงกวาด้วยเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย