การประมาณค่าโวลาติลิตี้ของหุ้นการบินไทยโดยการใช้ตัวแบบเฟ้นสุ่ม