พฤติกรรมการโก่งเดาะของเสาเหล็กรีดเย็นหน้าตัดท่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ไม่มีความสมบูรณ์ทางด้านรูปร่างที่เกิดจากการผลิต

Publish Year National Conference 1
2011 exอภัย เบ็ญจพงศ์, inดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการโก่งเดาะของเสาเหล็กรีดเย็นหน้าตัดท่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ไม่มีความสมบูรณ์ทางด้านรูปร่างที่เกิดจากการผลิต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 (วิศวกรรมโยธากับการเผชิญวิกฤตปัญหาโลก) , 18 - 20 พฤษภาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย