การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากัดไทยภาคกลาง ด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล

Publish Year International Journal 2
2019 exAyudhaya, PTN, exAreesirisuk, P, exSingchat, W, exSillapaprayoon, S, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exPeyachoknagul, S, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Complete mitochondrial genome of 10 anemonefishes belonging to Amphiprion and Premnas", MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 222-224
2019 exJatupong Ponjarat, exPrapatsorn Areesirisuk, exOrnjira Prakhongcheep, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Complete mitochondrial genome of two mouthbrooding fighting fishes, Betta apollon and B-simplex (Teleostei: Osphronemidae)", MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 672-674
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, exYoshinobu Uno, exKazumi Matsubara, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, "Localization of repetitive elements in Siamese fighting fish (Betta splendens, Anabantoidei, Perciformes) genome", the 4th Asian Chromosome Colloquium (ACC4), 11 - 14 ตุลาคม 2010, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, exYoshinobu Uno, exKazumi Matsubara, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, "การอยู่เป็นส่วนของพันธุกรรมสัญจรแบบอาร์เอ็นเอ (Rex1, Rex3 และ Rex6) ในจีโนมของปลากัดไทยภาคกลาง", Proceedings of 17th National Genetic Conference, 7 - 9 เมษายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย