ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเอนโดไฟติกแอคติโนมัยสีทกับพืชโดยระบุตำแหน่งอาศัย และวิเคราะห์ยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช

Publish Year International Journal 1
2012 exSiriwan Rungin, exChantra Indananda, exPavinee Suttiviriya, exWorarat Kruasuwan, exRatchaniwan Jaemsaeng, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Plant growth enhancing effects by a siderophore-producing endophytic streptomycete isolated from a Thai jasmine rice plant (Oryza sativa L. cv. KDML105).", Anton. Leeuw. Int. J. G. , ปีที่ 102, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2012, หน้า 463-472
Publish Year International Conference 3
2012 inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Investigation of plant growth promoting properties from endophytic actinomycetes from Thai tropical plants.", International Conference on Microbial, Plant and Animal Research (ICMPAR2012), 29 - 31 มีนาคม 2012, Mody Institute of Technology and Science, Lakshmangarh, India สาธารณรัฐอินเดีย
2011 inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exนางจันทรา อินทนนท์, "Endophytic actinomycetes isolated from Thai tropical plants are rich sources for novel taxa, bioactive compounds and plant growth promoting agents", INAUGURAL MEETING OF BERGEY’S INTERNATIONAL SOCIETY FOR MICROBIAL SYSTEMATICS (BISMiS2011), 19 - 23 พฤษภาคม 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exนางจันทรา อินทนนท์, "Recent Investigation and Future Prospects of Endophytic Actinomycetes from Thai Tropical Plants", The 16th International Symposium on the Biology of Actinomycetes (ISBA16), 11 - 15 ธันวาคม 2011, สหรัฐเม็กซิโก