โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น12 เพิ่มเติมสาขาขาดแคลน ความคงตัวของโปรตีนเวย์ไฮโดรไลเสทผงที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเกิดสีน้ำตาล