ผลของเบญจกุลต่อการหลั่งไซโตไคน์ต้านการอักเสบในเซลล์ต้นแบบลำไส้ใหญ่

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBurodom, A., "Anti-inflammatory and immunomodulatory activities of stevioside and steviol on colonic epithelial cells", Journal of the Science of Food and Agriculture, ปีที่ 93, ฉบับที่ 15, ธันวาคม 2013, หน้า 3820-3825