การเพาะเลี้ยงและทดสอบประสิทธิภาพไนตริฟายอิงแบคทีเรียน้ำเค็มที่ตรึงบนเม็ดโพลีเอสเทอร์เพื่อการกำจัดแอมโมเนียในน้ำเสียสังเคราะห์