ผลของอาพิจีนินในการลดความเป็นพิษของรังสีในระดับสิ่งมีชีวิต

Publish Year International Conference 2
2010 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRithidech K, exL. Honikel, exM. Golightly1, exW. Anderson2, "Kinetics of in vivo Formation and Reduction of gammaH2AX levels in Bone Marrow Cells after Exposure of Mice to 100 MeV/n Protons", Annual meeting of Radiation Reseach Society, 25 - 29 กันยายน 2010, Maui ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRithidech, K.N, exHonikel, L., , exGolightly, M, exAnderson C.W. , "Dose- rate effects of protons on the induction of genomic instability in vivo", the NASA Human Research Program Investigators' Workshop, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, Houston เทกซัส สหรัฐอเมริกา