การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำผึ้งจากชันโรงในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคทางเดินอาหาร

Publish Year National Conference 1
2012 exน.ส.น้ำทิพย์ วิชชุไตรภพ, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของน้ำผึ้งชันโรงในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4, 20 เมษายน 2555., 20 เมษายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย