การปรับปรุงสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356 ด้วยการเติมกระป๋องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วและผ่านกระบวนการทางความร้อน

  • กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน) ภายใต้รหัสโครงการ 54/18/MATE

  • โครงการเดี่ยว

  • 2554 (2554-2555)

  • inนายพยูร เสนทองแก้ว

  • inนายพยูร เสนทองแก้ว

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year National Conference 1
2013 inนายพยูร เสนทองแก้ว, inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, exยุวกร คำภาสุข (นิสิต), exสินีรัตน์ อุจะรัตน (นิสิต), exอชิรพัฒน์ ใจขำ (นิสิต), "ผลของฝากระป๋องเครื่องดื่มต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งในอะลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย