ผลของสารสกัดจากสบู่ดำต่อการงอกของพืชใบแคบแลใบกว้างในสภาพแปลง