ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และออกซิเดชันของสารสกัดพืชสมุนไพรไทยในน้ำกะทิ