การพัฒนาน้ำผักผงที่มีโปรไบโอติกแลคติกแอซิดแบคทีเรียและเสถียรภาพระหว่างการเก็บรักษา

Publish Year International Journal 4
2015 inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, exWanticha Savedboworn, "Viability and probiotic properties of Lactobacillus plantarum TISTR 2075 in spray-dried fermented cereal extracts", Maejo International Journal of Science and Technology , ปีที่ 9, ฉบับที่ 03, พฤศจิกายน 2015, หน้า 382-393
2013 exWanticha Lapsiri, exBhesh Bhandari, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Stability and Probiotic Properties of Lactobacillus plantarum Spray-Dried with Protein and Other Protectants", Drying Technology, ปีที่ 31, ฉบับที่ 13-14, กันยายน 2013, หน้า 1723-1733
2012 exWanticha Lapsiri, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Protective effects of soybean, sesame and Job's Tears on the survival of fermented vegetable Lactobacillus plantarum under gastrointestinal tract conditions", African Journal of Microbiology Research, ปีที่ 6, ฉบับที่ 14, เมษายน 2012, หน้า 3380-3389
2012 exWanticha Lapsiri, exBhesh Bhandari, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Viability of Lactobacillus plantarum TISTR 2075 in different protectants during spray drying and storage", Drying Technology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 13, กันยายน 2012, หน้า 1407-1412
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Viability of probiotic Lactobacillus plantarum TISTR 2075 in fermented cereal extracts after spray drying.", 15th Food Innovation Asia Conference 2013 "Empowering SMEs through Science and Technology" , 13 - 14 มิถุนายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย