การศึกษาการบริหารจัดการการกระจายวินค้า OTOP โดยยานพาหนะส่วนบุคคลเบื้องต้นที่จังหวัดนครปฐม