การพัฒนาแบบจำลองทางพลศาสตร์และการออกแบบระบบควบคุมการบินของเฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับขนาดเล็ก