การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ย่อยสลายลิกนินจากเชื้อราขาวเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบำบัดน้ำเสีย

Publish Year International Conference 1
2012 exThitiya Boonpratuang, exRattaket Choeyklin , inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exAmornsri Sangnam, exPatcharaporn Promkiam-on, exTorpong Kreetachart, "Resupinate white-rot fungi in Northern Thailand, a new record and their ability for producing lignin-degrading enzymes", The 5th International Congress of Environmental Research, 22 - 24 พฤศจิกายน 2012, มาเลเซีย