แบบจำลองไฟไนต์อิลิเมนต์แบบลดรูปสำหรับการวิเคราะห์ค่าความแข็งเกร็งรับแรงเฉือนทางขวางสำหรับคานแซนด์วิชที่มีแกนกลางคล้ายโครงถัก