ศักยภาพพลังงานลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าในเขตจังหวัดนครพนม

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Assessment of Wind Energy Potential for Electricity Generation in Nakhonphanom Province, Thailand", 9th Eco-Energy and Materials Science and Engineering (EMSES 2011), 25 - 28 พฤษภาคม 2011