การสำรวจโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPerasit Patanakul, exDragan Milosevic, "Innovation and factors affecting the success of NPD projects: Literature explorations and descriptions", International Journal of Management Science and Engineering Management, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2008, หน้า 176-189
Publish Year International Conference 3
2010 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYuosre Badir, exNicholas J. Dimmitt, "Fostering Education in Service Innovation Management", 2010 International Conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology Management, 24 มกราคม 2010 - 26 มกราคม 2013, Cebu สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2007 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Hernandez, I.P, ex Castilla, C., ex Milozevic, D.Z., "Innovation and factors affecting the success of NPD projects: Literature explorations and descriptions", IEEM 2007: 2007 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management , 2 - 4 ธันวาคม 2007, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2006 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Kocaoglu, D.F, "New Product Development and innovation: Literature explorations and descriptions", PICMET '06 - Technology Management for the Global Future; Istanbul, 8 - 13 กรกฎาคม 2006, สาธารณรัฐตุรกี