การเชื่อมโยงทางกลยุทธ์ในกลุ่มของโครงการ

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exR. Shankar, exD. Milosevic , "Improving Project Portfolio Management With Strategic Alignment", Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2008, หน้า 32-45
Publish Year International Conference 5
2010 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShankar, R., exBadir, Y., exDimmitt, N.J., "The enablers of project management practice in technological industry", PICMET '10 - Portland International Center for Management of Engineering and Technology, Proceedings - Technology Management for Global Economic Growth, 18 กรกฎาคม 2010
2009 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShankar, R.,, exDimmitt, N.J., "Improving project portfolio management with strategic alignment", PICMET: Portland International Center for Management of Engineering and Technology, 2 สิงหาคม 2009, ออริกอน สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPatanakul, P., exMilosevic, D., "Project portfolio selection: From past to present", 4th IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology, ICMIT, 21 - 24 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMilosevic, D.Z., "Using strategic fit for portfolio management", PICMET '07 - Portland International Center for Management of Engineering and Technology - Management of Converging Technologies; , 5 - 9 สิงหาคม 2007, ออริกอน สหรัฐอเมริกา
2003 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Capacity Management for Multiple Project Environments", PICMET ’03Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, 20 - 24 กรกฎาคม 2003, Portland ออริกอน สหรัฐอเมริกา