ผลของดีแอล-เมทไธโอนีนและดีแอล-เมทไธโอนีนไฮดรอกซีอะนาลอกต่อสมรรถภาพ การเจริญเติบโตของเป็ดเนื้อสายพันธุ์เชอร์รี่วัลเล่ย์-เอ็มสาม