ศึกษาธรณีวิทยาฐานรากบริเวณก่อสร้างสะพานมิตรภาพ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย