การตรวจสอบการติดเชื้อริกเก็ตเซียในปลานิลด้วยวิธีอิซิตูไฮบริไดซ์เซชั่น

Publish Year International Conference 2
2012 inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "AQUACULTURE FOOD SUSTAINABLE AND THREAT", International Conference on Veterinary Science 37th , 29 กุมภาพันธ์ - 2 เมษายน 2012, เมืองทองธานี นนทบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Detection of Francisella-like organism (FLO) in culture tilapia (Oreochromis spp.) by in situ hybridization", 16th Federation of Asian Veterinary Associations Congress 2011, 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2011, Cebu city สาธารณรัฐฟิลิปปินส์