การประเมินความหลายหลายของพืชสกุล Garcinia และการศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์

Publish Year International Journal 1
2011 exWarid Ali Qosim, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKazuo N. Watanabe, "Development of SSR markers of mangosteen(Garcinia mangostana L.)", International Research Journal of Biotechnology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 001-008