การทำนายค่าความเค้นในแผ่นโลหะรับแรงอัดทางพลศาสตร์เมื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการยึดสกรู

Publish Year International Journal 1
2011 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Stress Prediction in the Dynamic Compression Plate with Changing the Configuration of the Screw Fixation", Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, เมษายน 2011, หน้า 466-470