การพัฒนาคานาเป้ข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ

Publish Year International Journal 2
2012 exCharoenthaikij, P, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exPrinyawiwatkul, W, exNo, HK, "Composite wheat-germinated brown rice flours: selected physicochemical properties and bread application", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 75-82
2012 exParisut Songtip, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "Physicochemical property changes in germinated brown rice flour from different storage periods of paddy rice", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, เมษายน - มีนาคม 2012, หน้า 682-688
Publish Year International Conference 1
2012 exนส.ปาริสุทธิ์ สรงทิพย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exW. Prinyawiwatkul, "Extrusion conditions affect physicochemical properties of snacks made from germinated brown rice flour", IFT Annual Meeting 2012, 25 - 28 มิถุนายน 2012, ลาสเวกัส เนวาดา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 2
2011 exศุรํฐนันท์ คงนันท์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "ผลของสภาพการงอกต่อคุณภาพทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าวกล้องงอกที่ผลิตจากข้าวกล้อง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนายจักรพงษ์ โสวะพันธ์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "ผลของสภาพการงอกและสมบัติความหนืดและปริมาณ GABA ของแป้งข้าวกล้องงอกที่ผลิตจากข้าวเปลือก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย