การศึกษาการเสริม MOS (mannan oligocasscharide) ยีสต์ สารสกัดจากพืชบางชนิด และจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัสเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและการกระตุ้นของระดับภูมิคุ้มกันในปลาทับทิม