โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน

Publish Year International Journal 1
2015 inนายสาธิต พงษ์ดวง, อาจารย์, inนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์, inดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์, "Experimental Investigation of Helical Tidal Turbine Characteristics with Different Twists", Energy Procedia, ปีที่ 79, ฉบับที่ ์-, พฤศจิกายน 2015, หน้า 409-414
Publish Year International Conference 2
2017 exSuwat Phitaksurachai, ex Rudklao Pan-Aram, exNoppong Sritrakul, inดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์, "Performance Testing of Low Head Small Hydro Power Development in Thailand", 2017 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies, 25 - 26 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inนายสาธิต พงษ์ดวง, อาจารย์, inนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์, inดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์, "EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF HELICAL TIDAL TURBINE CHARACTERISTICS WITH DIFFERENT TWIST", 2015 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies, 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย