รถไฟฟ้า 2 ล้อ

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "รถไฟฟ้า 2 ล้อควบคุมการเคลื่อนที่โดยการทรงตัว", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่33, 1 - 3 ธันวาคม 2010, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย