การประเมินเชื้อพันธุกรรมถั่วเหลืองฝักสดด้วยดีเอ็นเอเครื่องหมายเอเอฟแอลพี(Germplasm evaluation of Vegetable soybean using AFLP markers)