ปฎิรูปสื่อมวลชน

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ที่มีต่อสื่อมวลชนไทย", วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา , ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2011
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ยุบล เบญจรงค์กิจ, "ความคิดเห็นของสื่อมวลชนไทยต่อการปฏิรูปสื่อ", The Second European Conference on Media, Communication & Film 2015, 13 - 17 กรกฎาคม 2015, ไบรท์ตัน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ