การศึกษาการก่อสร้างสะพานแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่เหมาะสมกับประเทศไทยฃองโครงสร้างสะพาน(ขั้นที่ 2)

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์, "Accelerated Construction for a Medium-Span Bridge in Thailand with the Precast Segmental Approach", 2010 Structures Congress @ASCE, 12 - 15 พฤษภาคม 2010, Orlando ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา