การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการผลิตเยื่อใยเพื่อผลิตกระดาษจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทย

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exPanupong Tangjitpanich , "Paper pulp-making from Thai macroalgae", The Second Conference for Regional Cooperation in Ocean and Earth Science Research in the South China Sea (SCS 2012),21-24 october 2012,University of Malaya,Kuala Lumpur,Malaysia., 21 - 24 ตุลาคม 2012, Kuala Lumpur มาเลเซีย