การศึกษาขนาดของวัสดุหมักขยะประเภทผลไม้และเปลือกผลไม้ กับสัดส่วนการกลบด้วยดินเนื้อละเอียด ที่มีประสิทธิภาพการย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมัก