ประสิทธิภาพการกำจัดแทนนินในแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเบียร์ด้วยไคโตซานจากแกนหมึกกล้วยดูดซับ